Knut Persson från Böglarehult del 2 – första resan stöld

Under sitt 34:de levnadsår blir min morfars mormors far Knut Persson häktad och dömd för första resans stöld. Första resan betyder att det var första gången. Min anfader verkar inte varit med om att utföra inbrottsstölden som skedde i Urshults kyrka utan han hjälpte till med att försöka avyttra en del av stöldgodset när han blev gripen. Han som utförde inbrottsstölden hette Gylfe och var en välkänd tjuv i Göingebygden.

I förra inlägget om Knut som du hittar här har jag med ett utdrag av en historia från Lunds folkminnesarkiv, där står det att stölden/inbrottet i Urshults kyrka hände den 16 april 1852. Jag vet att årtalet är korrekt men jag är osäker på datumet då jag även hittade en tidningsnotis som verkar peka på att inbrottsstölden skedde i september månad istället.

Screen Shot 2015-11-03 at 10.24.09 PM

Från Post och Inrikestidningar 1852-09-28

Screen Shot 2015-11-04 at 7.29.51 PM

Gylfe och Knut häktas den 27 oktober 1852. I fångförteckningen från Östra Göinge Härad står det att läsa följande:

Fd kronoarbetskarlen Anders Isaksson Gylfe född i Almundsryd, 31 år gammal, brunt hår och grå ögon, rundlagt ansikte, lång till växten.

Torparen Knut Persson från Ulfshult född i Böglarehult, 34 år gammal, Bruna hår och ögonbryn, blå ögon, rundlagt ansikte och medelmåttig växt

Häktad av befattningsman Wiberg för stöld. Efter undergången rannsakning den 30 dennes oktober densamma uppskjuten till den 18 november för bevisanskaffande och vittnens afhörande. Införda till länshäktet den 30 dennes.

Länshäktet låg i Kristianstad och dit anlände Knut och Gylfe den 30 oktober.

Screen Shot 2015-11-04 at 8.06.36 PM

I volymen kriminalvårdsanstalten i Kristianstad får vi reda på mer om de båda männens levnadsomständigheter före och efter ankomst till länsfängelset.

Gylfe är född i Torstensmåla i Almundsryds församling, är före detta soldat och ogift . Han är dessutom tidigare straffad, dels 1843 för stöld med 18 dygn vatten och bröd samt 1846 med 28 dygn vatten och bröd.

Knut är vid häktningen gift med sin Sissa och de har 6 barn tillsammans, varav den yngsta inte ens har fyllt 1 år.

Innan domen fastställs åker både Knut och Gylfe fram och tillbaka mellan Östra Göinge Häradshäkte och fängelset i Kristianstad. Detta eftersom det hela tiden är ytterligare vittnen som ska höras.

Först den 27 december förklarar Östra Göinge Häradsrätt Knut Persson skyldig för första resans stöld.  Tjuvgodset som Knut försökte avyttra till en guldsmed var Urshult kyrkas nattvardskalk. I domen nämns det att godset värderades till 11 riksdaler 16 skilling banco om jag tolkar det hela rätt. Knut ska sedan genomgå ytterligare rannsakning av stöld inför Kristianstads häradsrätt.

Hur det går i Kristianstad häradsrätt vet jag inte för domboken för Kristianstad verkar inte vara digitaliserad på Arkiv Digital där jag har mitt släktforskningsabonnemang och jag har inte hunnit besöka landsarkivet. Jag kan dock se att den 7 januari 1853 förs Gylfe och Knut till Kriminalvårdsanstalten i Växjö, precis som Kristianstad får fångarna ange tidigare levnadsförhållande.

Ny fakta som tillkommer om Knut är att han lärde sig läsa av föräldrarna och prästen tycker att hans kristendomskunskap är försvarlig. Knut uppvisar också gott uppförande under sin fängelsevistelse.

Jag läser också att Gylfe sitter för tredje resans stöld, första resan inbrott och han ska dessutom ingå rannsakan för förfalskningsbrott. Den 20/7 skiljs Gylfes och Knuts vägar åt. Gylfe förs till ett fängelse på Gotland och Knut stannar kvar i fängelset i Växjö.

Den 14 sep 1853 återförs Knut till Kristianstad för att släppas 3 dagar senare. Vid frisläppandet får han ut sina kläder som är en grå rock, blå tröja, 2 par byxor, blå väst, skor strumpor, halsduk, skjorta och mössa samt lite pengar som han hade när han häktades.

Den17 sep är Knut hemma igen i Örkened socken hos sin fru Sissa och deras sex barn. Äldsta barnet är nu inne på sitt 14 levnadsår och den yngsta är inne på sitt andra. Jag kan ana att det är välkommet att få tillbaka mannen i familjen igen.

Familjen utökas med sonen Pehr 1855 och sonen Niklas 1857. Båda barnen dör med 3 dagars mellanrum i februari 1858, dödsorsak är inte känd. Under samma år lämnar familjen Ulfshult för att flytta till Ö Flyboda där sonen Pehr föds året efter. Han blir inte mer än strax över 3 månader.

Barnafödandet är inte slut där för Sissa hinner också få Inga 1861 samt Sissa 1863. Sissa verkar vara det sista barnet och modern Sissa är då 44 år gammal.

1890 flyttar Knut och Sissa till deras dotter Maria Knutsdotter och hennes man Bengt Olsson som även de bor i ett torp i Ö Flyboda. 2 år senare dör Sissa 75 år gammal i december månad enligt husförhörslängden. Jag kan inte hitta henne i Död och begravningsboken.

Knut  dör vid sekelskiftet, 82 år gammal.

Knut Persson från Böglarehult – del 1

Detta är historien om min morfars mormors far Knut Persson som levde ett fattigt liv. Kanske det var det som gjorde att han 34 år gammal dömdes för första resans stöld.

Knut historia börjar tisdagen den 2 juni 1818 i byn Böglarehult som gränsar till Kungsgården, Skinnemyra, V Flyboda, Tommahult, Tommaboda, Applehult och Värmanshult, alla byar i Örkened socken.

Pappa Pehr och mamma Bengta har varit gifta i 18 år. Familjen har präglats av ett antal tragedier och av 7 födda barn har endast 3 stycken överlevt, Jöns, Pehr och Sissa.

Knut har alltså 4 syskon som han aldrig träffa. Det är brodern Anders som dör 1 dag gammal efter ett nöddop 1803 och systrarna Hanna, Merta och Elsa. Alla tre dukar under i rödsot på mindre än en veckas tid år 1811.

Rödsot (blodsot) eller dysenteri som det också kallas orsakas av en inflammation i tjocktarmen som i sin tur leder till blodiga diarrer hos den som är sjuk. Den insjunknade får också svåra magsmärtor och feber. Symptomen kan variera från milda lösare avföring till svår dysenteri och död.

Tragedierna för familjen tar inte slut där utan ett decennium senare år 1921 när Knut är inne på sitt tredje levnadsår dör mamma Bengta 40 år gammal i barnsäng efter att fött ut ett dödfött gossebarn. 4 månader senare dör storasyster Sissa ett par veckor innan sin 6 årsdag.

11 månader senare gifter pappa Pehr,63 år gammal, om sig med den 15 år yngre pigan Bereta Truedsdotter. Knuts styvbror Ola föds 1 nov 1822.

Knut lämnar sitt föräldrahem det året han fyller 16 och flyttar till Tommahult för att arbeta som dräng. Det är troligtvis under åren i Tommahult som han träffar sin blivande hustru Sissa.

Året är 1839 och det nygifta paret flyttar till Sissas föräldrar John och Inga som bor på Aborratorpet i Ö Flyboda. Att bo med sina svärföräldrar som nygift kanske inte var det som Knut och Sissa ville helst men troligtvis hade de inte råd med ett eget hem. Den 12 november samma år som giftermålet föder Sissa deras första barn dottern Bengta.

Efter 2 år hos Knuts svärföräldrar flyttar familjen vidare till sitt första gemensamma egna hem i Hunshult, där de bor i 5 år och får ytterligare 3 barn, Sven, John och Hanna (min anmoder).  Det finns en berättelse att Knut 1846 dikade ut Aborrasjön. Sjöns avlopp som tidigare hade utgjort gränsen mellan de båda byarna Hunshult och Lönsboda flyttades. Det värsta var att Knut gjorde dikningen precis under skördetid av höet. Konsekvensen blev att den nya vägen för det utströmmade vattnet tog med sig grannarnas hö söderut. Grannsämjan försämrades och Knut med familj lämnade sitt torp för att flytta till Graveboda 1847.

Gunhild föds 1849 och flyttlasset tar Knut, Sissa och deras 5 barn till Olastorp. De stannar till 1851 när de flyttar vidare till Ulfshult. Dottern Maria föds i mars 1852 och jag hittar nedanstående i husförhörslängden.

Screen Shot 2015-11-01 at 10.23.16 PM

Jag tror det står: Straffad för stöld, häktad för silverstöld i Urshults kyrka.

Knut verkar inte ha varit med under själva inbrottet i kyrkan men däremot är han tjuvarna behjälpliga att försöka avyttra tjuvgodset efteråt och det är då han åker fast. Nedanstående är taget från följande pdf sidan 14, du kan leta fram texten och läsa den i sin helhet då jag inte har med allt nedan. Tack till min nyfunna släkting Lisbeth via bloggen som hjälpte mig att få fram nedanstående text.

Screen Shot 2015-11-03 at 6.23.17 AMScreen Shot 2015-11-03 at 6.23.55 AM

Screen Shot 2015-11-03 at 6.57.07 AM

Till skillnad från han som berättar om denna händelse så vet jag vad som hände Knut och tjuven Gylfe men det får bli nästa inlägg…. 🙂 och då får ni också veta om Knut och Sissa fick mer barn och en liten föraning om hur Knut egentligen såg ut….

Del nummer 2 hittar du här….

Min morfars far hette Nils

Nils föds 1875 på september månads sista dag. Hans pappa Thomas Nilsson är 24 år gammal och hans mamma Bengta är 5 år äldre yngre än sin man. När Nils föds har hans föräldrar varit gifta i lite mer än 3 år.

Nils har två storasystrar, Anna 2 år och Gunilla (född utom äktenskap) som fyller 4 år i december det år som Nils kommer till världen. Familjen har året innan lämnat Åbuen och flyttat till ett torp i N Duvhult.

Efter Nils födelse dröjer det 3 år innan lillebror Sven-August föds. Det dröjer ytterligare nästan 3 år tills Carolina föds i maj månad 1881, november samma år lämnar hon jordelivet men redan året föds det en ny flicka in i familjen som även hon får heta Carolina. Nils hinner få ytterligare två syskon Sissa och Otto.

För att sammanfatta såg det hela ut så här för Nils och hans syskon:

Thomas Nilsson född 18510421 i Graveboda gift 18720620 med hustrun Bengta Nilsdotter född i Olastorp 18461030.
Barn:
Gunilla                       18711226 Olastorp
Anna                          18730409 Åbuen
Nils                            18750930 N Duvhult
Sven-August              18781016 N Duvhult
Carolina                     18810504 N Duvhult  d:18810511 N Duvhult (nöddop 11/5)
Carolina                     18820707 N Duvhult
Sissa                          18850520 N Duvhult d:18850526 N Duvhult
Otto                            18861027 N Duvhult d:

Nils växer upp och gifter sig 27 år gammal med Bengta (som jag skrivit ett tidigare inlägg om).  Hon är då i femte månaden med min morfar i magen. Tillsammans får Nils och Bengta 11 barn.

Otto Wilhelm          1902 Olastorp d:1978 Åbuen/Örkened
Hilma Cecilia         1905 Olastorp d:1977? Borås
Anna Theresia       1907 Olastorp d: 1994 Helsingborg
Gerda Natalia        1909 Olastorp d: 1972
Hjalmar Valentin    1912 Olastorp d:1987 Örkened
Nils Ture                1914 Åbuen    d:1942 Örkened
Ida Ragnhild          1914 Åbuen    d:1994 Örkened
Betty Magnhild      1917 Åbuen    d:1981
Signe Frideborg    1919 Åbuen     d:2006 Asarum
Evan Sixten           1923 Åbuen    d:1984 Örkened
Hanna-Lisa            1926

Familjen flyttar inom Olastorp 1910 och när sonen Hjalmar föds 1912 har Nils  enligt husförhörslängden titeln Hemmansägare (Bonde) och Korgmakare.

I en tidningsartikel som jag har om gårdarna i Olastorp, Örkened (N Skåne 16 feb 2006) står det att läsa följande om Nils:

”Nils var duktig på att ta ut suggesten och hade därför sökt och fått tillstånd att utföra detta i hela Duulta-maak, Duvhults skog. Det var Nils som upptäckte det Svarta berget i Duvhult men han fick inget tillstånd att bryta, därför fyllde han igen den håla han hade grävt. Denna fyndighet öppnades 25 år senare då den svarta diabasen började brytas i Duvhults berg.”

Suggesten är bitar av diabasen som inlandsisen brutit loss och placerat ut i terrängen. Jag vet inte hur Nils eller min morfar hittade suggestenen men när de gjorde så sprängde de loss den och sålde den.

1913 går flyttlasset till Åbuen och Bögla torp. 1 december 1914 dör Nils mamma Bengta 68 år gammal.

Bengta och Nils får efter detta ytterligare tre barn  Signe, Evan och Hanna-Lisa. 11 barn har nu fötts inom loppet av 24 år och när Hanna-Lisa dör 1 dag gammal är Bengta 46 år gammal och Nils 51 år. Nils pappa Thomas dör 1939 i en ålder av 87 år och 9 månader.

Image

Bengta dör i mars 1955 i ett besök i Dalarna. Hon blir 74 år år gammal, i juni samma år dör även Nils.

Abuen

Bögla torp  i Åbuen, eftersom det skedde en ombyggnad el nytt uppförande av hus på 1930talet så är det endast platsen på kortet som kan vittna om hur det såg ut när Bengta och Nils flyttade dit 1913.

Nils

Nils förmodligen från hans bröllopsdag 1902 året han blir 27 år gammal.

Bögla torp i Åbuen

Hela det här inlägget kommer att handla om platsen/tomten där mitt föräldrahem är beläget. Min mamma är född där i vardagsrummet och jag flyttade dit som treåring.

Stora delar av släkten på min mammas sida har rötter i Örkened i hörnet av nordöstra Skåne.  Örkened betyder ödemark och består av 67 byar från Applahult till Örnanäs.

Där mitt föräldrahem ligger idag fanns det en gång i tiden ett torp som hette Bögla torp.  Ordet  Bögla betyder inböjning eller lindrig krökning. Grusvägen in till mitt föräldrahem kröker sig och det finns en större bäck en bit bakom mina föräldrars hus som böjer sig i en krökning. Kanske det är på grund av någon av dessa som namnet uppkommit.

Byns namn Åbuen kommer från å som har betydelsen grund vik, vattensamling, sank äng och buen har betydelsen bågen eller kröken.

För att antal år sedan gjordes Örkeneds hembygdsförening en inventering av samtliga torp och gårdar i Örkened. Resultaten blev  67 häften, ett för varje by där torp, gårdar och ägare till dessa listas. Jag vet redan att min morfar och mormor flyttade hit och byggde gården jag vuxit upp i men döm om min förvåning när jag kände igen fler listade namnen i häftet om Åbuen.

Förutom ett par kortare tidsintervaller har min släkt bott på samma plats (torp, gård) i 230 års tid. Jag vet inte om jag ska tycka att det är skrämmande eller fantastiskt men jag tycker att det är häftigt. :-). Vissa i direkt nedstigande blodslinje men även andra släktingar. . Personerna då vilka var de?

Första noteringen som har med släkt att göra är 1785 när Torpare Ola Jönsson och hans hustru Lusse Håkansdotter flyttar till torpet. Ola är min morfars mor Bengtas farfars far och Lusse min morfars mor Bengtas farfars mor.

Ola och Lusse gifter sig den 3 dec 1785 (CI:2) och får sitt första barn Kerstin 27 aug 1786 (CI:2). De får ytterligare 5 barn tillsammans Bengta, Jöns (blodslinje), Bengta, Sven och Nils.

Sonen Sven blir ägare till torpet slutet 1819 el början av 1820. Han gifter sig med Inga Svensdotter som är piga från S Duvhult den 29 dec 1819 (CI:3).  Förutom det nygifta paret består hushållet  även av Svens ogifta syster Bengta som är piga och Svens bror Nils som är dräng. Föräldrarna Ola och Lusse är inhysta på torpet. Prästen har noterat att Ola är enögd och svag samt att hans hustru Lusse är svag till hälsan och kan ej arbeta (AI:10:s166).

En mängd dödsfall drabbar det lilla torpet inom loppet av ett par år.

Screen Shot 2015-08-14 at 12.45.39 PM

Lusse dör i feber, 54 år gammal den 19 mars 1820. Det är bara ett par månader efter Sven och Ingas bröllop. Den 9 oktober samma år får Sven 22 och Inga 23 sitt första och enda barn Jöns.  Inga dör 3 veckor efter förlossningen men sonen Jöns överlever ytterligare några månader.  HAN avlider av okänd orsak i februari 1821, 4 månader gammal. Pigan Bengta dör i april, torparen Sven i maj och hans far Ola i juni månad. Alla tre avlider i feber.

Svens storebror Jöns Olsson Svan( blodslinje) flyttar in med sin hustru Kerstin Johnsdotter (blodslinje)
AI:12sid284

De flyttar in antingen 1821 eller 1822 men när dottern Bengta föds 1922 så har de i alla fall flyttat in på torpet. Tillsammans får de 8 barn varav deras yngsta son John som föds 1830 är min morfars morfar. John har jag nämnt förut i inlägget  ”Min morfars mor hette Bengta”. Lätt att virra bort sig, inte sant. 😉

1847 blir Johns storebror Bengt Jönsson ägare till torpet vid en ålder av 32. Bengts föräldrar Jöns och Kerstin har bott i torpet ca 25 år. De fortsätter att bo kvar som inhysta till deras död. Bengts hustru Bengta föder 3 barn, Sven, Pehr och Bengta.

1873 övertas torpet av Håkan Jacobsson från Jemshög som är äkta man till Bengt och Bengtas dotter Bengta. Familjen bor där två år innan de flyttar vidare till Ö Flyboda.

Mellan 1875 och 1880 är jag lite osäker på hur det förhåller sig. Bengt och Bengta verkar inte bo kvar fast de är skrivna på samma plats i husförhörslängden. Det finns en notering om att de inhyses av ev en viss Sven Nilsson.

1880 Friköps torpet  av Anders Jönsson och blir åbo 11 på 1/32 mantal. Anders hustru Sissa Nilsdotter är också släkt med mig. Hon är syster till Thomas Nilsson som är min morfar Ottos farfar. Familjen bor där i fem år innan de flyttar vidare till N Duvhult.

1885 kommer det en ägare som heter Per Bengtsson. har inte hittat några släktband här ännu.

1902 verkar det som om Åbo 11 ägs av Sven August Thomasson Nordin men han bor inte där utan han och hans familj flyttar dit först 1906. Sven är bror till Nils Thomasson som är min morfars far.

Alla:3:s1001

1913 Flyttar Sven och hans familj till Traneboda. Samtidigt flyttar hans bror Nils som är min morfars pappa och hans hustru Bengta till Åbuen där Bögla torp en gång har legat. Gården är nu 7/160 dels mantal.

Alla7:s1170

Min morfar övertar gården efter sina föräldrar. Den 16 januari 1928 köper min morfar Otto 7/160 mantal Åbuen nr:1:18. Min morfar och mormor börjar bygga ett nytt hus 1931. De gifter sig 28 mars 1932 men har då redan fått sitt första barn Inga och mormor är gravid med barn nummer 2 Maj-Britt.

Abuen

Jag vet tyvärr inte från vilket årtal bilden är och det ser inte riktigt ut så idag men ladan står fortfarande kvar.

Det blev ett lång inlägg denna gång och kanske inte det lättaste att hänga med i. Det har inte heller varit det lättaste att skriva om. Det är lättare att fokusera på en person eller en familj i taget istället för flera anknutna till en plats som denna.

Feedback tas tacksamt emot och om du som läser det här är släkt med mig 😉 lämna gärna kommentarer eller feedback. Kanske finns det någon person i släkten på Nils och Bengtas sida som du vill veta mer om.

Min morfars mor hette Bengta

Bengtas föräldrar gifter sig 1876. I vigselboken står det att läsa att John var dräng i Tostaholm och Hanna arbetade som piga i Ö Flyboda. Prästen noterar ytterligare att pigan är myndig och att hon har sin pappa Knuts samtycke till giftermål.

Örkened-AI-21-1864-1877-Bild-368-sid-381

I husförhörslängden kan jag se att hon fortfarande bor hemma hos sina föräldrar, även de bor i Ö Flyboda. Prästen har också noterat att Hanna är dövstum. John var 46 år gammal och Hanna skulle fylla 30 år.

Att vara dövstum på den här tiden kan inte ha varit lätt.  Egentligen är ordet dövstum inte en korrekt benämning. Anledningen till detta uttryck är att det inte fanns medel på alla håll under den här tiden för att lära döva att tala och därför benämndes de dövstumma.

Det nygifta paret bosätter sig i Tostaholm och får tillsammans sonen Sven 1877.  3 år senare den 7 december 1880 föds Bengta. I husförhörslängden står det nu att pappa John är jordtorpare.

Under Bengtas andra levnadsår flyttar familjen till ett torp i N Duvhult och året efter föds Olof som barn nummer 3 i syskonskaran. Lite mer än två månader efter Olofs födelse dör äldsta brodern Sven i Scharlakansfeber.  Bengta får ytterligare två syskon  Per (1886) och Matilda (1890). Året efter Pers födelse dör Olof i en ålder av 3 år 10 månader och 19 dagar. Dödsorsak finns inte angiven.

Bengtas mamma Hannah dör två veckor efter Matildas födelse, hon är 44 år gammal. Jag kan bara spekulera att det är i sviterna efter en svår förlossning då dödsorsak inte står angiven. Familjen består nu av Pappa John 60 år, Bengta 11 år,  Per 4 år och Matilda 14 dagar gammal. Det kan inte ha varit en lätt tid för familjen och jag undrar hur Matilda fick mat. Det finns inga ledtrådar i husförhörslängden. Jag kan bara anta att det finns någon granne som hjälper familjen med spädbarnet Matilda. Bengta får säkerligen ta ett stort ansvar hemma.

14 februari 1898 står det en notering om att Bengta (17 år) lämnar familjen för att åka till Tyskland. Hon återvänder 2 juli 1902 för att bara någon månad senare gifta sig med Nils som ska vara min morfars far. Hon är då i femte månaden. Det finns ingen notering om att Nils ska ha befunnit sig i Tyskland när Bengta blev gravid. Det klart att jag undrar lite om han verkligen är pappan. Jag vet via hörsägen att han ska ha befunnit sig i Tyskland under sitt liv men inte när. Nils pappa Thomas precis som Bengtas pappa John var torpare i N Duvhult under ganska många år.  Jag kan anta att Bengta och Nils har känt varandra sedan barnsben.

Min morfar föds på Luciadagen 1902 i Olastorp där familjen nu är bosatt och får namnet Otto Wilhelm, Bengta är då 22 år gammal och Nils är 27. Otto blir äldst i en syskonskara på totalt 11 barn. Hilma föds 1905 och efter det kommer barnen kommer i rask takt efter varandra med ett par års mellanrum, Anna 1907 och Gerda 1909. Familjen flyttar inom Olastorp 1910 och sonen Hjalmar föds 1912. Bengtas man Nils  har nu enligt husförhörslängden titeln Hemmansägare (Bonde) och Korgmakare.

1913 går flyttlasset till Åbuen där tvillingarna Ida och Ture föds nästkommande år. Här hinner familjen bo i 4 år innan dottern Betty ser världens ljus. Året efter hennes födelse dör Bengtas pappa John av ålderdomssvaghet i en ålder av 88 år och 3 månader.

Bengta och Nils får efter detta ytterligare tre barn  Signe, Evan och Hanna-Lisa. 11 barn har nu fötts inom loppet av 24 år och när Hanna-Lisa dör 1 dag gammal är Bengta 46 år gammal.

Bengta dör i mars 1955. Hon blir 74 år år gammal, i juni samma år dör även Nils.

IMG_4970

Bengta är hon i ljust hår och hennes man Nils sitter bredvid. Tyvärr vet jag inte vilka som står upp på fotot.